Wanneer is een gebied te verstoord om losse objecten te benaderen?

Een gebied is te verstoord om losse objecten te benaderen wanneer er dusdanig veel verdachte objecten worden gedetecteerd, dat er geen separate objecten kunnen worden aangeduid. De verdachte objecten liggen zo dicht tegen elkaar aan dat er laagsgewijs moet worden ontgraven. Een dergelijk gebied wordt verstoord gebied genoemd.