Moeten er beschermende maatregelen worden getroffen bij benaderen?

Bij het benaderen van verdachte objecten zijn beschermende maatregelen soms noodzakelijk. U moet hierbij denken aan:

  • de mogelijk aan te treffen explosieven worden op voorhand aan de opsporingswerkzaamheden bepaald als zeer risicovol bij het uitvoeren van benader- of civieltechnische werkzaamheden
  • de werkmethode in combinatie met de mogelijk aan te treffen explosieven en de omgeving zorgen voor een risicovolle situatie
  • bij het “blind” ontgraven van munitie-verdachte grond