Waarom moet een projectplan door het Bevoegd Gezag worden ondertekend?

Voordat de BRL-OCE en WSCS-OCE werden geïntroduceerd bestond er een “14-punten lijst”. In deze lijst stond omschreven welke eisen er vanuit de EODD waren richting de aannemer en het Bevoegd Gezag, maar ook dat de aannemer namens het Bevoegd Gezag direct met de EODD kon communiceren. Deze “14 punten lijst” maakt tegenwoordig onderdeel uit van het projectplan, waardoor het Bevoegd Gezag bij ondertekening toestemming geeft voor de rechtstreekse communicatie met de EODD.

Daarnaast is de ondertekend een bewustwording bij het Bevoegd Gezag dat er binnen zijn/haar gemeente opsporingswerkzaamheden worden uitgevoerd. Namens of door de burgemeester wordt het projectplan beoordeelt op de aspecten “openbare Orde en Veiligheid”. Deze aspecten reiken soms verder dan de WSCS-OCE.