Wanneer wordt er overgegaan op het uitvoeren van detectiewerkzaamheden?

Een detectie wordt uitgevoerd nadat vanuit een vooronderzoek bekent is geworden dat een gebied binnen het gebied van de toekomstige civieltechnische werkzaamheden verdacht is op de mogelijke aanwezigheid van conventionele explosieven.