Dient er een veiligheidsmarge te worden aangehouden onder de diepste ontgraving van de civieltechnische werkzaamheden?

Er wordt wettelijk geen verplichting ingesteld om een veiligheidsmarge aan te houden onder de diepste ontgraving van de civieltechnische werkzaamheden. In de branche wordt geadviseerd om minimaal 50 cm onder de diepste ontgraving te vrijwaren op de mogelijke aanwezigheid van conventionele explosieven. Van deze afmeting kan verantwoord worden afgeweken wanneer er op een dusdanige manier veilig kan worden gewerkt, zodat er niet per ongeluk in de niet gevrijwaarde laag kan worden gegraven.