Is een pragmatische opsporingsanalyse verplicht uit te voeren?

Een pragmatisch opsporingsadvies (POA) is geen verplichting om uit te voeren. In sommige gevallen is een POA ook overbodig om op te stellen. Wanneer de onderzoekslocatie tussen de Tweede Wereldoorlog en nu geen veranderingen heeft ondergaan, is het opstellen van een POA overbodig. Immers wordt de uitkomst van de POA dat er een explosievenonderzoek moet worden uitgevoerd, omdat er geen contra-indicaties binnen het onderzoeksgebied aanwezig zijn. Het opstellen van een Pragmatisch Opsporingsadvies kan zorgen voor het verkleinen van het opsporingsgebied indien er voldoende gegevens voorhanden zijn van de naoorlogse veranderingen. Denk hierbij aan hoogtekaarten, bestekstekeningen, revisietekeningen, etc.