Wie betaalt de kosten voor de inzet /ruiming van de EODD?

De kosten voor de inzet van de EODD zijn overheidskosten en hoeven niet te worden vergoed. Houdt er rekening mee dat bij het vernietigen van de aangetroffen explosieven wellicht maatregelen  moeten worden genomen. Dit kan variëren van het graven van een put tot aan het toepassen van een zogenaamde bomterp (beschermende constructie alleen bij afwerpmunitie). Deze kosten worden niet door het rijk vergoed.