Wat is het resultaat van een risicoanalyse?

Een PRA resulteert in een rapportage waarin wordt beschreven:

  • Het vaststellen van het projectgebied
  • De analyse van het uitgevoerde vooronderzoek
  • Het vaststellen van locatie specifieke omstandigheden
  • Identificatie van het toekomstig gebruik
  • De invloed-, gevaar- en uitwerkingsfactoren van de mogelijk aan te treffen conventionele explosieven
  • Een scenariostudie

Naast bovengenoemde punten wordt tevens een CE bodembelastingkaart aangeleverd waarop in relatie tot de toekomstige werkzaamheden de onderzoeksgebieden staan omschreven in relatie tot de scenariostudie.