Wanneer dient een subsidie te worden ingediend bij BiZa?

De aanvraag voor subsidie dient vóór 1 maart te zijn ingediend om gebruik te maken van de regeling in de laatst omschreven circulaire gemeentefonds.