Welke informatie is er nodig om een explosievenonderzoek/opsporingswerkzaamheden uit te kunnen voeren?

Om een explosievenonderzoek uit te voeren is nodig:

  • Minimaal een vooronderzoek nodig dat is uitgevoerd conform de WSCS-OCE of CS-VROO:
    • Welke gebieden zijn verdacht
    • Op welk soort explosieven de locatie verdacht is
    • Tot welke diepte ten opzichte van het maaiveld/NAP is het gebied verdacht.
  • Het onderzoeksgebied dient bekend te zijn om de oppervlakte te kunnen bepalen.
  • Om de detectiemethode te kunnen bepalen is het in sommige gevallen ook van belang welke toekomstige werkzaamheden er gaan plaats vinden en op welke wijze deze worden uitgevoerd. Dit om te bepalen of er mogelijk dieptedetectie moet worden toegepast.