Wat is de meerwaarde van een aan de EVN of VEO aangesloten opsporingsbedrijf?

De brancheverenigingen EVN (Explosieven Veilig Nederland) en VEO (Vereniging van Explosieven Opsporingsbedrijven) zorgen voor het in stand houden en verbeteren van de regelgeving. Door lid te zijn van de EVN of VEO heeft een opsporingsbedrijf (deels) inspraak in de tekstuele omschrijvingen de worden opgenomen in de regelgeving. Een lid van de EVN of VEO is meer betrokken bij het tot stand komen van de regelgeving.

Hier vindt u de website van de brancheverenigingen: EVN of VEO