Wat houdt het detectiegereed maken van de locatie in?

Het detectiegereed maken van een locatie houdt in dat de locatie dusdanig wordt ingericht dat deze voor het opsporingsbedrijf goed beloopbaar is en dat er zo min mogelijk bovengrondse obstakels (lantaarnpalen, bomen, begroeiing, etc.) en obstakels op het maaiveld (verharding, funderingsmateriaal) aanwezig zijn.