Wat is het resultaat van een POA?

Een POA resulteert in een verkorte rapportage waarin wordt beschreven:

  • Het projectgebied
  • De conclusie van het uitgevoerde vooronderzoek
  • Het vaststellen van locatie specifieke omstandigheden
  • Identificatie van het toekomstig gebruik
  • Eenvoudige conclusie die resulteert in een omschrijving van de uit te voeren opsporingswerkzaamheden verheldert met dwarsprofielen of een CE bodembelastingkaart.