Moeten alle verdachte objecten worden benaderd?

Na het uitvoeren van een computerondersteunde/non-realtime detectie of tijdens het uitvoeren van een analoge/realtime detectie wordt bepaald of de gedetecteerde objecten overeenkomen met de te verwachten explosieven die staan omschreven in het vooronderzoek. In veel gevallen kunnen gedetecteerde objecten worden genegeerd omdat de gemeten waarde (in nano Tesla) niet overeenkomt met de waarde van de te verwachten explosieven. De waarde van afwerpmunitie is bijvoorbeeld vele malen groter dan die van een handgranaat. Wanneer een locatie alleen verdacht is op afwerpmunitie zullen objecten met een kleinere meetwaarde (bv. ter grootte van eenhandgranaat) worden overgeslagen.