Aanvraag Advies

Is het gebied verdacht? Moet er een Projectgebonden Risicoanalyse (RA) worden opgesteld? Heb ik voldoende aan de Pragmatisch Opsporingsadvies (POA)? Moet er een detectie worden uitgevoerd? Moeten alle verdachte objecten worden benaderd? Wordt er een vrijgave na ruiming van de aangetroffen explosieven opgesteld?

Een partner in het uitvoeren van explosievenonderzoek

Voordat u een dergelijk traject ingaat kunnen wij ons voorstellen dat u zich graag laat voorlichten welke zaken allemaal komen kijken bij het uitvoeren van een explosievenonderzoek. Door jarenlange ervaring op het gebied van opsporingswerkzaamheden is er expertise opgebouwd voor zowel grootschalige als kleinschalige projecten op het gebied van opsporingswerkzaamheden en kan een gericht advies worden gegeven hoe om te gaan met mogelijk aanwezige conventionele explosieven.

Voorlichting

Diverse adviseurs lichten u voor over de noodzaak van een explosieven onderzoek. Indien er een noodzaak bestaat wordt een advies uitgebracht op welke wijze de vervolgwerkzaamheden moeten plaatsvinden. Dit kan zijn een vooronderzoek, een risicoanalyse en/of opsporingswerkzaamheden.

Betrokkenheid

Er wordt tijd genomen voor u als opdrachtgever en zijn oprecht betrokken bij uw project. Er wordt inzicht gegeven in de processen en worden ondersteuning en oplossingen gegeven die technisch en financieel haalbaar zijn. Voor zowel groot- als kleinschalige projecten wordt een pragmatische advies gegeven op het gebied van het opsporen en benaderen van ontplofbare oorlogsresten (conventionele explosieven / niet gesprongen explosieven).

Ontzorgen

Met advieswerkzaamheden wordt de opdrachtgever ontzorgd en wordt zorg gedragen voor een beheersbaar resultaat voor de uit te voeren werkzaamheden. Voorbeelden hiervan zijn: Het bijstaan bij het aanvragen van subsidie in de vorm van het schrijven van een raadsvoorstel (voor gemeenten), directievoering, opstellen van besteksposten en communicatie met opdrachtgevers, overheid en EODD.