Disclaimer

De conclusie van de door u doorlopen stappen zijn geen gegronde reden om uw werkzaamheden zonder verder onderzoek uit te voeren. U kunt aan de conclusie geen rechten ontlenen, omdat niet alle gegevens bij ons bekend zijn. Wij adviseren u dan ook om een nader onderzoek te laten uitvoeren in de vorm van een Vooronderzoek, Pragmatisch Opsporingsanalyse, (Projectgebonden) Risicoanalyse en/of Opsporingswerkzaamheden.